Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre Opredelitev pojmov Organizator nagradne igre je prodajalec VITJASHOP d.o.o., Razlagova 1, 2000 Maribor, DŠ:SI20576633. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Nagradna igra poteka za izdelke ABE-MYSTERY FLAVOUR.

5 novih okusov ABE so skriti za nalepko MYSTERY FLAVOUR. Sodeluješ tako, da izdelke poskusiš in ugibaš kateri je eden izmed 5 okusov.

Svoj odgovor oz.ugibanje napišeš pod Instagram ali Facebook post in označiš @vitja.si in/ali @appliednutritionslovenija

Izžrebanih bo 5 posameznikov-ic. Za vsak okus en. In vsak izmed teh petih bo prejel celoletno zalogo ABE kot nagrado.

Nagradna igra poteka samo do 15. 8. 2020 preko spleta . Dobitnike nagrad določi naključni žreb. Žreb bo izveden v ponedeljek 17. avgusta 2020. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.vitja.si  v ponedeljek 17. avgusta 2020.

Pravila sodelovanja v nagradni igri.

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Mlajši od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je oddal in prejel naročilo, ter oddal svoj glas.

Pravila sodelovanja v nagradni igri.

Za sodelovanje v nagradni igri je potreben nakup ABE Abe 315g skrivnostni okus. Za sodelovanje v žrebu mora udeleženec ugibati kaj je dobil/a in svoj odgovor vpisati pod objavo na Facebook strani VITJA.SI, ali Instagram profil VITJA.SI. Obenem všečkaj/sledi VITJA.SI ali appliednutritionslovenija na Instagramu in svoj odgovor objavi na svoj zid/profil/story ter označi VITJA.SI ali appliednutritionslovenija. . V nagradni igri lahko sodelujejo samo udeleženci, ki bodo svoj odgovor-ugibanja vpisali pod post na Instagramu ali Facebooku.

Nagradno žrebanje

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti. Žrebanje nagrad se izvede v ponedeljek,17. avgusta 2020.

Izžrebancem se bodo vsak mesec pošiljali ABE-preworkouti do preteka enega leta oz.prejetih 12 izdelkov ABE na vsakega izžrebanca-ko-. Ena oseba je lahko izžrebana samo enkrat. Nagrada ni prenosljiva. Vkolikor kateri izmed okusov ne bo razkrit, se za ta okus nagrada ne podeli.

Obveznosti izžrebanca. Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, ter davčno številko. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje elektronsko obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen, oz. izžreba novega nagrajenca-ko. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem natečaju ali kot posledico koriščenja nagrade. Varstvo osebnih podatkov Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade. Objava pravil nagradne igre Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov preko nagradnega lističa soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Trajanje nagradne igre Nagradna igra velja sdo 15.8 2020. Žreb bo izveden v ponedeljek 17.avgusta 2020. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani  https://www.vitja.si/nagradna-igra-rezultati in na Facebooku ter Instagramu.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Vitja.si (facebook.com/vitja.si) in na spletni strani www.vitja.si.

Zmagovalci nagradne igre so:

Jan Ternik,Luka P. Krajnik, Nastja Kavšek,Jasna M. Kralj, Martin Jazbec